Kalt eller Öppet

BILDSERIER: HYGGE I-V och FLY I-V (linoljefärg, spik, spoltråd och tyg på plywood)

Jag fascineras av kontrasten mellan hur ensidiga våra åsikter om en biotop kan vara, samtidigt som biotopen i sig fyller en mängd varierande funktioner och ger väldigt komplexa effekter, både för oss själva och för naturen.

Kalt eller Öppet undersöker olika aspekter av kalhyggen respektive våtmarker i barrskog/bruksskog. Den består av serierna Hygge och Fly, som skapades under sommaren 2020 inför en utställning i Kulturhuset Oskarshamns foajé.

Kalhygget ses som en skamfläck av ett otränat öga, trots att det bidrar till vissa arters fortlevnad. Älgtornen älskar kalhygget och skogsindustrin försöker re-branda det som ”föryngringsytor”. Samtidigt öppnar kalhygget upp den annars täta skogen och gör det möjligt att få lite utsikt så vi kan bilda oss en välbehövlig överblick.
Våtmarkerna kan uppfattas som mer orörda och svårodlade delar av skogen. De är viktiga för naturen, men kanske inte längre för oss. Våtmarkerna kan verka harmoniska, men också otillgängliga, som att naturen där möter oss med en lätt fientlighet. I viss mån vill vi kanske fly flyet och söka tillbaka till platser som i större utsträckning präglas av mänsklig aktivitet.

Nedan: bilder från utställningen i Kulturhuset Oskarshamn.