Martha Kristensen

Pågående utställningar

Verken Föryngringsyta II-VI visas på

21 maj – 22 augusti 2021

Verken Skräphög I, II, III och VI visas på

29 maj – 11 september 2021

Tidigare utställningar

Foajén Kulturhuset Oskarshamn, 23 okt – 22 nov
Biblioteken i Uppvidinge kommun, hösten 2020