Bruksskogens Livscykel

BILDSERIE: BRUKSSKOGENS LIVSCYKEL I-XX

Arbetet med Bruksskogens Livscykel började hösten 2020 och har sedan pågått fram till sommaren 2021. Min tanke har hela tiden varit ett kronologiskt bildligt berättande, för att framhäva bruksskogens relativt korta livscykel gentemot naturskogens längre kontinuitet. Jag vill även binda samman brukningssätt, kronologi och vegetation, som ett sätt att visa den gallrade, uppväxta produktionsskogen i sitt rätta sammanhang – inte som ett slutändamål, utan som ett led i en längre kedja.
På enkla collage har jag målat gouache och tusch i flera lager, för att sedan avsluta med vaxfärg och broderi. Verken har ramats in av Dietger Martus som betsat ramarna i olika färger efter mina önskemål.