Bruksskogens Livscykel

Under perioden 2019-2022 arbetade jag kontinuerligt med skogen som motiv och fördjupade mig därför i svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik, bland annat genom att följa den aktuella samhällsdebatten.
Jag upplever att det finns ett disharmoni mellan kunskapen vi i allmänhet har om människans inverkan på naturen, och de faktiska effekterna av denna inverkan. De flesta känner exempelvis till jordbrukets växlingar från sådd till skörd, men många är relativt ovetande om hur den barrskog som täcker stora delar av landet odlas. Ibland misstas den till och med för att vara naturskog.


Reflektioner kring detta ledde till idén att kartlägga bruksskogens livscykel, genom en konstnärlig undersökning och dokumentation av den monokulturellt odlade skogens olika utvecklingsstadier, från plantering till slutavverkning.
Resultatet blev serien Bruksskogens Livscykel som omfattar tjugo tavlor i blandteknik. Sommaren 2023 ställdes verket ut i sin helhet i Virserums Konsthall.

Bruksskogens Livscykel, mixed media, 2021

Bruksskogens Livscykel

Broderi, gouache, tusch och vaxfärg på papperscollage. Kronologisk serie bestående av tjugo tavlor om vardera 20 x 29 cm. Med ram 35 x 45 cm. Säljs endast som ett samlat verk. 2021