2015-2017

Slumnatur I-VIII

Tusch på tyg. Varierande mått. 2017

Slumnatur I, 48x70cm
Slumnatur V, 27x36cm
Slumnatur II, 50x70cm
Slumnatur VI, 27x36cm
Slumnatur III, 24x45cm
Slumnatur VII, 27x36cm
Slumnatur IV, 22x65cm
Slumnatur VIII, 27x36cm

Stadsutsikt I-VIII

Akryl på plywood. Varierande mått. 2017

Stadsutsikt I, 19x25cm – Såld
Stadsutsikt V, 21x25cm
Stadsutsikt II, 21x25cm
Stadsutsikt VI, 15x22cm
Stadsutsikt III, 15x21cm
Stadsutsikt VII (Kl 18 januari), 16x22cm
Stadsutsikt IV (Kl 18:10), 15x22cm
Stadsutsikt VIII, 19x25cm

Fredsduva I-XII

Varierande mått och tekniker. 2015

Fredsduva I, torrpastell på papperscollage, 38x38cm
Fredsduva V, rörligt objekt, akryl på papper, höjd ca 45cm
Fredsduva IX, torrpastell på papper, 21x30cm
Fredsduva II, linoleumtryck på papper i upplaga om fem, 15x22cm
Fredsduva VI, blandteknik, ca 35x40cm
Fredsduva X, torrpastell på papper 21x30cm
Fredsduva III, hängande rörlig mobil, oljepastell på papper, höjd ca 50cm
Fredsduva VII, tusch på collage, 38x38cm
Fredsduva XI, linoleumtryck på papper i upplaga om fyra, 18x22cm
Fredsduva IV, akryl på tyg, 40x42cm
Fredsduva VIII, torrpastell på papper, 21x30cm
Fredsduva XII, akryl på collage, 38x56cm