Bortglömda Spår

BILDSERIER: SKRÄPHÖG I-VI och BRANDTOMT I-IV, HERMANSGÅRDEN
RÖRLIGA MOBILER: BLÄNDADE FÖNSTER och DE FÖRSTA BJÖRKARNA

Under 2019-2020 producerade Jenny Hagman Månsson och jag en utställning för Uppvidinge kommuns bibliotek. Vi tog utgångspunkt i bygdens historia och besökte flera övergivna platser som bar spår av mänsklig aktivitet.

Jag inspirerades av den växelverkan mellan natur och kultur som präglade dessa platser och skapade en serie tredimensionella papperscollage, en serie broderade papperscollage och två rörliga mobiler.

Övergivna platser tydliggör ett kryphål i det mänskliga samvetet. De visar vad vi lägger tid och arbete på att bygga upp och hur vi lämnar det, till synes utan tanke på det som kommer sedan.
Platser lever vidare efter det att människor har lämnat dem och när man besöker dem blir det tydligt att de inte enbart handlar om människorna som en gång bodde där, trots att deras lämningar, spår och skräp finns kvar som ett villkor för naturen att anpassa sig till.

Utställningen fick ett väldigt fint mottagande i kommunen och en hel del uppmärksamhet i lokalpressen, bland annat en mycket positiv recension på Smålandspostens kultursidor.

Nedan: vernissage i Älghult, utställningen upphängd i Åseda resp. Nottebäck, utställningsaffischen, Thomas Lissings recension i SmP, samt Jenny på ett fly och jag själv vid ett gammalt övergivet torparställe.