Bio

Jag arbetar med figurativt måleri i kombination med broderi och collage. De olika materialen fungerar ungefär som dogmatiska begränsningar för min kreativa process och driver den i en mer konstruktiv och lösningsfokuserad riktning.
Jag använder min konst för att undersöka sammanhang som annars blir för mångfacetterade och abstrakta. Periodvis fördjupar jag mig i olika teman för att försöka förstå och skildra relationer i min omvärld.

En drivkraft i mitt arbete är att hitta och framhäva kontraster eller motsättningar. När jag målar vill jag skapa en glidning mellan det positiva och negativa i ett motiv, eller det dramatiska och harmoniska, för att få se en viss dynamik ur en ny synvinkel. Det är ett sätt att testa värderingar som kanske inte är mina egna, där empatin blir en brygga som kan leda till insikt.

Föryngringsyta II-VI på Liljevalchs Vårsalong 2021