Om

Jag arbetar med figurativt måleri i kombination med broderi och collage. De olika materialen fungerar ungefär som dogmatiska begränsningar för min kreativa process och driver den i en mer konstruktiv och lösningsfokuserad riktning.
Jag använder min konst för att undersöka sammanhang som annars blir för mångfacetterade och abstrakta. Periodvis fördjupar jag mig i olika teman för att försöka förstå och skildra relationer i min omvärld.

En drivkraft i mitt arbete är att hitta och framhäva kontraster eller motsättningar. När jag målar vill jag skapa en glidning mellan det positiva och negativa i ett motiv, eller det dramatiska och harmoniska, för att få se en viss dynamik ur en ny synvinkel. Det är ett sätt att testa värderingar som kanske inte är mina egna, där empatin blir en brygga som kan leda till insikt.

Föryngringsyta II-VI på Liljevalchs Vårsalong 2021

genomförda projekt

Bruksskogens Livscykel

Under perioden 2019-2022 arbetade jag kontinuerligt med skogen som motiv och fördjupade mig därför i svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik, bland annat genom att följa den aktuella samhällsdebatten.
Jag upplever att det finns ett disharmoni mellan kunskapen vi i allmänhet har om människans inverkan på naturen, och de faktiska effekterna av denna inverkan. De flesta känner exempelvis till jordbrukets växlingar från sådd till skörd, men många är relativt ovetande om hur den barrskog som täcker stora delar av landet odlas. Ibland misstas den till och med för att vara naturskog.


Reflektioner kring detta ledde till idén att kartlägga bruksskogens livscykel, genom en konstnärlig undersökning och dokumentation av den monokulturellt odlade skogens olika utvecklingsstadier, från plantering till slutavverkning.
Resultatet blev serien Bruksskogens Livscykel som omfattar tjugo tavlor i blandteknik. Sommaren 2023 ställdes verket ut i sin helhet i Virserums Konsthall.

Bruksskogens Livscykel, mixed media, 2021

Bortglömda Spår

Under 2020 producerade jag vandringsutställningen Bortglömda Spår för Uppvidinge kommuns bibliotek tillsammans med bildkonstnär Jenny Hagman Månsson, där vi undersökte den växelverkan mellan odling och förvildning som uppstår på övergivna platser.

Utställningen fick ett väldigt fint mottagande och hann visas på tre av kommunens bibliotek innan den avslutades i förtid på grund av pandemin.

Förarbete
Nottebäcks bibliotek
Vernissage, Älghult bibliotek
Utställningsaffisch

… Kristensen och Hagman Månsson har på plats studerat en gammal backstuga, ett par ödehus och en nerlagd industri. Men stämningen till trots förfaller ingen av dem till romantiserande uttryck, utan har valt den smalare dekonstruktionens och abstraherandets väg. I foton och teckningar, framför allt med papperet som skulpturalt medium, gör de sina egna gestaltningar av upplevelsen. I statiska bilder och i rörliga mobiler.

Serien ”Skräphög” av Martha Kristensen är en slags miniatyrer, där spillmaterial i exempelvis masonit och tegel återskapas genom skulpterat och målat papper. Finstämda betraktelser av objekt som man ute i naturen lätt skulle avfärda som just skräp. Kristensen väcker dessa oavsiktliga installationer till liv, och ger dem sin stund i rampljuset.

”Bortglömda spår” är med totalt nitton verk en liten utställning. Lågmäld och med generöst utrymme för egna intolkningar av de olika platsernas själ.

ur Thomas Lissings recension i Smålandsposten den 10 oktober 2020